Velkommen til Norlandia Svanevågen gårds- og friluftsbarnehage!

Søk plass i Norlandia Svanevågen - vi har et helt unik gårds- og friluftslivskonsept. Barn og ansatte fra Breivik barnehage har flyttet til Svanevågen og har nå startet opp i nye moderne lokaler.

Våre flotte og unike omgivelser gir oss et fantastisk tilbud med grunnlag for varierte opplevelser både ute og inne. Vi samarbeider nå med vår nærmeste nabo - gården til Hans Arne Breivik. Her kan barna besøke dyrene på gården og er en integrert del av vårt pedagogiske arbeid.

Med gode opplevelser får barna bruke sin naturlige nysgjerrighet og utforskningstrang.  De erfarer og lærer med alle sine sanser. Vi har en sterk tro på at det fremmer god helse, både psykisk og fysisk.

Barnehagen er en fullkostbarnehage og jobber etter Norlandias matkonsept Mat med Smak. Vi har fokus på at det gode måltid skal bidra til at barna får mulighet til å tilegne seg gode vaner og en grunnleggende forståelse for hvordan sunn og god mat kan bidra til god helse.

Barnehagen har et miljøperspektiv, hvor barna får kunnskap og erfaring så de bidrar til et miljøvennlig samfunn. Gjennom prosjektet GoGreen vil barna få med seg verdifull kunnskap og erfaringer som kan bidra til et bærekraftig perspektiv. Vi ferdes sporfritt i naturen og våre omgivelser.

Norlandia Svanevågen gårds- og friluftsbarnehage holder åpent mandag til fredag kl. 07:00-17:00.