Avdelingene

Kontaktinformasjon til avdelingene

Avdeling Torvhuset
svanevagen.torvhuset@norlandia.com 
 mob: 45502873

 

Avdeling Høystakken
svanevagen.hoystakken@norlandia.com
 mob: 41391623Avdeling Steingarden
svanevagen.steingarden@norlandia.com
 mob: 45392752

 

Avdeling Skjenefloren
svanevagen.skjenefloren@norlandia.com
 mob: 45910739