Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Svanevågen er en Gårdsbarnehage i Øygarden kommune, med 14 ansatte og 51 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Torvhuset

0-3 år

Høystakken

1-3 år

Steingarden

3-5 år

Skjenefloren

4-6 år

Hvorfor velge Norlandia Svanevågen?

For oss er leken selve grunnlaget for læring. Vi legger vekt på gårds- og friluftsliv, med mange utendørsaktiviteter. Vi som jobber her i barnehagen er kompetente, erfarne og trygge ansatte, og vi mener at å være ute i naturen er sterkt knyttet til god helse, både fysisk og mentalt.

Vi er ofte hos nabogården eller på tur, og vi oppfordrer barna til å delta aktivt i planleggingen av aktivitetene.

Barnas medvirkning er viktig for oss, og vi legger stor vekt på å fremme vennskap og inkludering gjennom samlinger og lek.

Vi deler oss inn i mindre grupper som sikrer at hvert barns individuelle behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes. 

Noe av det vi liker best

  • Gårds- og friluftsbarnehage med umiddelbar nærhet til Breivik gård, som vi får besøke når vi måtte ønske for å stifte bekjentskap til kyr og sauer og følge dyrelivet fra fødsel til slakt.
  • Nærhet til flotte naturområder som Svanevågen, Indianerskogen, Trollskogen, og Eventyrskogen
  • Egen grønnsakshage hvor barna lærer om bærekraftig matproduksjon, og er med i hele prosessen fra jord til bord.
  • El-sykler med kasse som gjør oss mobile slik vi kommer oss enkelt rundt i nærmiljøet.

Gårdsbarnehage

Vi er overbevist om at deltakelse i gårdsbarnehagemiljøet gir en fantastisk mulighet for å berike barns trivsel og utvikling. Sammen med dyrene får barna våre erfare og oppleve tillit, empati, respekt, omsorg, ansvar, ro og mestring, ved å utføre viktige gårdsoppgaver året rundt. Gjennom direkte kontakt med dyr, praktiske opplevelser knyttet til bærekraftig matproduksjon og friluftsliv får barna anledning til å styrke sin egen identitet og tilhørighet.


I gårdsbarnehagen legger vi vekt på praktiske opplevelser. Samhandling med gårdsdyr gir ikke bare barna praktiske ferdigheter, men også verdifull læring i respekt, empati og ansvar. Gjennom deltakelse i bærekraftig matproduksjon, fra jord til bord, får barna førstehåndserfaring i tilnærming til læring og en dypere forståelse for matens opprinnelse.


Videre gir gårdsbarnehagen barna tilknytning til friluftslivet. Dette fremmer ikke bare fysisk aktivitet, men også konsentrasjon, sosial interaksjon og stimulering av fantasi. Hos oss legger vi til rette for en helhetlig og berikende læringsopplevelse, hvor barna trives og utvikler seg i et inkluderende og naturnært miljø.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming